İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Gönderen admin - January 29 2013 09:19:44
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Değerli Köprülü Rehberi okuyucuları

Sitemizin bu köşesinde esnaf ve iş adamlarımızı çok yakından ilgilendiren bir konuyu özellikle açıklamak istiyorum.2013 yılı ocak ayı bütün işverenler için dert ayı olmaya devam ediyor.Gerek Türk ticaret kanunu Ve gerekse Sgk da yapılan değişikler işverenler açısından ciddi yükümlülükler getirmiştir.Bu yükümlülüklerin en başında İş sağlığı ve güvenliği gelmektedir.Konumuzu şu şekilde açıklamaya başlayalım;
İşverenin Tanımı:
1. Çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlardır.(6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu Madde 3/ğ )

2. Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir.( 4857 sayılı İş Kanunu Madde 2 )

Bünyesinde sigortalı 1 işçi dahi çalıştıran kişi işverendir. İşveren olmaktan doğan yükümlülükler aşağıda sıralanmıştır.

Bütün İşverenlerin Sorumluluğu;

1. Risk Analizi yaptırmak,
2. Durum Eylem Planı yaptırmak,
3. İş Güvenliği Eğitimi aldırmak,
4. Ağır ve Tehlikeleri İşler Yönetmeliğinde yer alan konularda faaliyet gösteren işverenler Ağır ve Tehlikeleri İşler Raporu (İşyeri hekiminiz veya Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden alınan raporlar geçerlidir.)
5. Çalışma alanında İSG mevzuat ve tüzüğünde yer alan iş güvenliği tedbirlerini alarak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmaktan sorumludur.

Bu yükümlükler çalışan sayısı, faaliyet konusu ve herhangi bir tarih gözetmeksizin 2003 yılında kabul edilen 4857 sayılı İş Kanunu ile başlamış olup bugün devam etmektedir.
6331 sayılı yasa ile 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren, yukarıdaki yükümlülüklere ek olarak;
• Personel sayısı 50 ve üzerinde olan bütün işletmeler İşyeri Hekimliği, İş Güvenliği Uzmanlığı hizmeti almak zorundalar.
• Personel sayısı 50’nin altında olan tehlikeli ve çok tehlikeli grupta yer alan (mobilya atölyesi, inşaat,metal işi yapanlar, tekstil vs.) bütün işletmeler 30 Haziran 2013 tarihinden itibaren İşyeri Hekimliği, İş Güvenliği Uzmanlığı hizmeti almak zorundalar.
• Personel sayısı 50’nin altında olan az tehlikeli grupta yer alan işletmeler (tarım, turizm, hizmet sektörü vs.) 30 Haziran 2014 tarihinden itibaren İşyeri Hekimliği, İş Güvenliği Uzmanlığı hizmeti almak zorundalar.

Konu hakkında detaylı bilgi ve işyerlerinin tehlike sınıfını öğrenmek için ORSA ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ’ den destek alabilirsiniz.

ÖRNEK CEZA TABLOSU
(6331 sayılı Kanun uyarınca ve 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren)
AYKIRILIK
CEZA
İşyeri Hekimi Çalıştırmamak 5000 TL (Aykırılığın devam ettiği her ay için Ayrıca 5000 TL )
İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırmamak
5000 TL
(Aykırılığın devam ettiği her ay için Ayrıca 5000 TL )
İşyeri Sağlık Elemanı Çalıştırmamak
2500 TL
(Aykırılığın devam ettiği her ay için Ayrıca 2500 TL )

Risk Analizi Yaptırmamak
3000 TL
(Aykırılığın devam ettiği her ay için Ayrıca 4500 TL )
Personele İş Güvenliği Eğitimi Aldırmamak
1000 TL
(Personel Başına)
Ağır Ve Tehlikeli İş Raporu Aldırmamak
1000 TL
(Personel Başına)

Saygılarımla
Gültekin ÖZYILDIRIM
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir