Ana Sayfa · Köşe Yazarları · Dost Siteler · Haber Katagorileri
Ana Menü
Ana Sayfa
Köşe Yazarları
Düğünler Takvimi
Komşularımız
Dost Siteler
Haber Katagorileri
Bize Yazın
Site İçi Arama
Makale Gönder
Haber Gönder
Yararlı Linkler

***KÖPRÜLÜ***
Köprülü Tarihçesi
Köprülüler Rehberi
Köprülü Belediyesi
Köprülü Derneği
Köprülü Tlf.Rehberi
Geleneklerimiz
Manilerimiz
Hastaneler Rehberi
Dêngbej Dinle
Kürtçe Dinle
Kuran Dinle
--------
Ziyaretçi Mesajları
***Resimler **
2008 Videoları -1-
2008 Videoları -2-
2011 Videolar
**Sanal Mezarlık**
Nostalji-1-
Nostalji-2
Anadolu kızları video
En Son İnceleme
Ardahanın Yolları - ...
KÖPRÜLÜ YAYLASINDA B...
Yeni Kanun İle Bilme...
YURT DIŞINDA BULUNAN...
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENL...
Anket
Sitede Yayınlanan resimlerden memnunmusunuz?

Evet

Hayır

Ankete katılabilmek için üye olmanız yada üye girişi yapmanız gerekmektedir.
Son Fıkralar
Toplam Fıkra -=[23]=-
Yanlış E-Mail
Eyi ki Dik Geldi
Bir Kuru Bir Pilav
Hasta Şikayeti
Poposunda Ne Kalmış?
Bugün Doğan Üyeler
ugur_tanci
FOTO LİMON

OLİMPİYAT

Aras Catering

Yeşil Göle

NAKLİYECİ

Anaç sığır yetiştiriciliğine ilişkin desteklemeler
Sitemizden Haberler
***  ÇİFTÇİLERİMİZE DUYURU***


 Gerekli Forumlar İçin Buraya TıklaTarım ve Köyişleri Bakanlığından:

HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA
UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2008/31)

Anaç sığır yetiştiriciliğine ilişkin desteklemeler

MADDE 6 r11; (1) Anaç Sığır ve Manda desteklemesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.
a) Desteklemeden yararlanacak olanlar;
Hayvan Kayıt Sistemine ve Soykütüğü-Önsoykütüğü Sistemi veri tabanına (E-Islah) kayıtlı, üst birliğini oluşturmuş bir hayvancılık örgütüne üye en az beş baş kültür ırkı ve kültür ırkı melezi anaç sığıra ve Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlı anaç mandaya sahip olan gerçek ve tüzel üreticiler, yılda bir kez olmak üzere doğrudan hayvan başına desteklemeden yararlandırılır. Kooperatif tüzel kişiliği tek işletme olarak kabul edilir. Anaç manda desteğinden yararlanacak olan üreticilerde sayı şartı aranmaz.
b) Müracaat yeri, zamanı ve duyuru;
1) Bu desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler, üretici birlikleri olan il/ilçelerde üretici birlikleri aracılığıyla; üretici birlikleri olmayan il/ilçelerde ise şahsen form dilekçe (Ek- 8) ile il/ilçe müdürlüklerine 1/7/ 2008 r11; 31/12/ 2008 tarihleri arasında müracaatta bulunurlar.
2) İl/İlçe müdürlükleri müracaatların düzenli yapılmasını sağlar ve destekleme ödemeleri için müracaat koşullarını üreticilere yerel duyuru imkânları ile duyurur.
c) İstenecek belgeler
1) Başvuru dilekçesi,
2) Üretici örgütlerinden herhangi birisine ait üyelik belgesi. Örgütleri aracılığı ile müracaatlarda bu belge aranmaz.
3) İl/İlçe müdürlüğünce gerektiğinde istenecek diğer bilgi ve belgeler,
4) Hastalıklardan ari işletme ilave desteği için ari işletme belgesi.
ç) Desteklenecek anaç sığırlar
1) 31/12/2008 tarihinde 24 ay ve üzeri yaşa sahip olmalıdır.
2) İşletmedeki hayvan mevcudu ve hayvanların hareket bilgileri güncel Türkvet kayıtlarından, yaş, ırk, suni tohumlama, suni tohumlamadan doğan buzağı ve yetiştiricinin işletme bilgileri E-Islah kayıtlarından alınır.
3) İşletmede hayvanların aynı ırktan olma şartı aranmaz.
4) 2008 yılı içerisinde aynı ırk suni tohumlamadan doğmuş buzağısının olması ve buzağıya ait ülkemizde yapılan suni tohumlama bilgileri ile buzağının E-Islah veri tabanında kaydı bulunmalıdır.
5) Sığırlarda onbeş aydan önce tohumlanan hayvanlar desteklemeden faydalanamaz.
6) Anaç sığırların Türkvet ve/veya E-Islah kayıt sistemlerinde aynı işletmede en az altı ay bulunma zorunluluğu vardır.
7) Desteklenecek anaç sığırlara, Bakanlık tarafından yılı içinde uygulanan programlı aşıları yaptırılmalıdır.
8) Soykütüğü desteklemesinden faydalanacak üretici, E-Islahr17;ın soykütüğü bölümüne 1/10/2008 ve öncesi bir tarihte kayıt olmuş olmalı ve 2008 yılında soykütüğündeki ay olarak üyelik süresinin 2/3r17;ü kadar işletmesinde süt ölçümü yapmalıdır. Aynı zamanda Bakanlık ve/veya Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğinin belirleyeceği soykütüğü ve soykütüğünün bir parçası olan döl kontrolü çalışmaları ile ilgili çıkarılan ve çıkarılacak olan talimata ve kurallara uymakla yükümlüdür. Bu şartları sağlamayan ve talimatları uygulamayan üretici soykütüğünde kayıtlı olsa da sadece diğer üreticilerin desteklenmesinden faydalandırılır. Soykütüğü faaliyetlerinin yürütülmesinden Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ve İl Birlikleri sorumlu olup, gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
d) Desteklenecek anaç mandalar
1) 31/12/2008 tarihinde 24 ay ve üzeri yaşa sahip olmalıdır.
2) Türkvet sistemine kayıtlı olmalıdır.
3) Anaç mandaların, Türkvet kayıt sisteminde 31/12/2008 tarihi itibariyle en az altı aydır kayıtlı bulunması zorunludur.
4) Desteklenecek anaç mandalara, Bakanlık tarafından yılı içinde uygulanan programlı aşıları yaptırılmalıdır.
e) İcmallerin düzenlenmesi ve destekleme ödemesinin yapılması
1) Desteklemeye esas listeler hazırlanırken; hayvanlar ve işletme 1/7/2008 tarihinden önce Türkvetr17;e kaydedilmiş olacaktır. Anaç sığır ve mandanın 31/12/2008 tarihinde bulunduğu işletmeye destekleme ödemesi yapılır.
2) Anaç sığırlar için, E-Islah sisteminden uygulama esaslarındaki kıstaslar doğrultusunda hazırlanan listeler, destekleme için esas alınır.
3) Listelerin hazırlanmasında Türkvet ile ilgili bilgiler, otomatik olarak sistemler arası ilişkilendirme ile alınır.
4) Anaç manda desteği için Türkvet, anaç sığır desteği için, Türkvet ve E-Islah veri tabanından 15 Ocak 2009 tarihli verilerden yararlanılarak hazırlanan ve anaç sığır için beş gün içerisinde E-Islahr17;ta yayınlanan listeler, üretici ve örgütlere duyurulacak şekilde il/ilçe müdürlüklerinde onbeş gün süreyle askıya çıkarılır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Yapılan itirazlar il/ilçe Müdürlüklerince değerlendirilerek Türkvet ve E-Islahr17;da gerekli düzeltmelerin yapılması, eksikliklerin giderilmesi sağlanır. Anaç sığır desteği için, 15 Şubat 2009 tarihli verilerden yararlanılarak, desteklemeye esas son listeler hazırlanır ve yayınlanır. Türkvet ve E-Islah kayıt sistemlerine hayvanlarla ilgili bilgilerin eksik girilmesi durumunda, askı süresinde hatanın düzeltilmesi amacıyla başvurusu yapılmayan hayvanlar için destekleme ödemesi yapılmaz.
5) Desteklemeye esas son listeler doğrultusunda en geç 2009 Mart ayının sonuna kadar il/ilçe müdürlükleri tarafından hak ediş listesi (İcmal Ek-9) düzenlenerek onaylanır ve bir nüshası il müdürlüğüne, bir nüshası ilgili banka şubesine gönderilir.
6) İl Müdürlüğü, tüm hak ediş listelerinin ilgili Banka şubelerine gönderilmesini takiben Ek-10r17;da bulunan listeyi TÜGEMr17;e gönderir.
7) Belge ve bilgi olmasına rağmen veri girişinin zamanında yapılmamasından doğan mağduriyetlerden veri girişi ilgilileri, suni tohumlama yapılmış olmakla birlikte belge düzenlenmemesi veya zamanında bildirimde bulunulmamasından doğan mağduriyetlerden suni tohumlamayı yapan sorumludur. Diğer tüm konulardan yetiştirici sorumludur.
f) Hastalıktan ari anaç sığırların desteklenmesi; Hastalıktan ari işletmelerde desteklemeler, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak ve Yalova illerinde yukarıdaki esaslara ilave olarak aşağıdaki esaslar dahilinde Hastalıklardan Ari İşletme Belgesine sahip olan işletmelerde bulunan anaç sığırlara farklı destekleme ödemesi yapılır.
1) Desteklemeden yararlanmak üzere müracaat eden işletmeler için il/ilçe müdürlüğünce İşletme Tespit ve İnceleme Tutanağı düzenlenir. (Ek-11)
2) Tüberküloz ve Brucelloz hastalıkları yönünden işletmedeki tüm hayvanlara il/ilçe müdürlüklerince tarama yapılarak menfi bulunan işletmeler sertifikalandırılır.
3) Hastalıktan Ari İşletmelere verilecek sertifikanın süresi bir yıl olup, süre bitiminde hayvanlar tekrar teste tabi tutulur.
4) İşletmede, yeni gelen hayvanlar için karantina ve gözetim işlevi görecek ayrı bir ünite bulunmalıdır.
5) Karantina ve gözetim altında tutulmadan veya bu süre içerisinde tarama sonucunu beklemeden hastalıktan ari işletmelere hayvan dahil edilmesi halinde desteklemeden yararlandırılmaz. Desteklemeden yararlandırılmış ise, destekleme ödemesi iptal edilerek, Tebliğin ilgili hükmü gereğince, ilgiliden ya da ilgililerden tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairesine intikal ettirilir ve ari işletme sertifikası geri alınır.
6) İşletmeye dahil edilecek hayvanların karantina ve gözetim şartlarının il/ilçe müdürlüklerince tespiti ve kontrolü yapılır.
7) Hastalıktan ari işletmelerde bulunan tüm sığırların, Sığır Tüberkülozu ve Sığır Brusellozu hastalıklarından ari olduğu tespit edildiğinde, işletmede bulunan anaç ari sığır başına destekleme ödenir.
8) Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele kapsamında işletmedeki hayvanlarda kullanılan ilaç, aşı ve benzeri kayıtların işletmede bulundurulması ve deftere işlenmiş olması, doğum, ölüm ve mecburi kesim tarihlerinin tutulması ve bu kayıtların il/ilçe müdürlüklerince periyodik olarak kontrol edilerek tasdik edilmesi sağlanmalıdır.
9) Destekleme ödemesine esas hakediş belgesi 3 nüsha olarak hazırlanır ve bir nüshası Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası ile birlikte KORGEMr17;e, bir nüshası Banka şubesine gönderilir, bir nüshası da il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilir.

Yorumlar
selcukOzcelik - June 14 2008 10:27:13
Sığır (İnek) yetiştiricileri yardımdan yararlanmaları için müracat tarihleri 01.07.2008 - 31.12.2008 arası olup alınacak ücret adet başına 350.00 YTL'dir.

Müracat için Ekteki Ek-8, Ek-9 ve Ek-10 formları doldurup Göle Tarım Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Yorum Gönder
Yorum Gönderebilmek için Üye Girişi yapmalısınız yada Sitemize Üye Olmalısınız.
Oylama
Sadece üyeler oylayabilir.

Lütfen Üye olun yada Üye girişi yapın.

Henüz bir oylama yapılmamış.
Etkinlik takvimi
Ağustos 2018  Eylül 2018  Ekim2018
PSÇPCCP
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Sanal Mezarlık

ÖZYURT PANSİYON

Polat Oto

Reklam

Videoları İzle

Yaylaları İzle

Köprülü Yaylası Videoları için tıkla

Giriş
Kullanıcı Adı

ŞifreHenüz Üye Değil Misiniz?
Buraya tıklayarak üye olabilirsiniz.

Şifreni mi unuttun?
Yeni bir tane istemek için buraya basın.
Kısa Mesajlar
Mesajınızı gönderebilmeniz için üye olmanız yada üye girişi yapmanız gerekmektedir.

kunt312
08/16/2018 06:31
güncel [url=http://borsacanli.ne
t] borsa canlı [/url] ekranı ile sitemizden borsa verilerini anlık öğrenebilirsiniz.


fikri hoca
11/03/2016 19:16
Yüce ALLAH,a duan hastahanede ve evlerinde hasta olan ve şifa bekleyenlere ALLAH Hayırlı şifalar nasip etsin E FİKRİ HOCA

fikri hoca
11/16/2015 10:07
ARZU VE İSTEYİM/ Tüm hastahanelerden ve evlerinden hasta olan bay ve bayan kardeşlerime yüce ALLAH. tan acil şıfalar dilerim.Dermansız hastalık vermesin İNŞALLAH,amin. E İMAM FİKRİ HOCA

fikri hoca
10/18/2015 16:23
Hastahanede veya evlerinde hasta olanlara ALLAH,tan hayırlı acil şifalar dilerim.E İMAM FİKRİ HOCA

fikri hoca
06/26/2015 19:19
tüm hastalara yüce ALLAHtan acil şifalar dilerim E İMAM FİKRİ HOCA